Latest Entries »

Eiya

Sentot S.

Awan-awan turu ndhengkur
Yen bengi kanggo kluyuran
Joko Lelur bocah nganggur
Kang lagi nandang kasmaran

Awan-awan ngombe limun
Limune katutan semut
Awan bengi tansah nglamun
Kelingan mbok Loro Mendut

Apa kowe tega tenan
marang aku kang kasmaran
Aku arep nyemplung sumur
Anane mung sumur kompan..

Aku wani mati tenan
Timbang urip kewirangan
Nanging aku isih wedi
Turu ijen neng kuburan

Joko Lelur kemul sarung
Kelak-kelik ra karuan
Dhasar bocah rada gemblung
Arep mati eling bancak’an

Didi Kempot

Nalikane ing Tirtonadi,
Ngenteni tekane bis wayah wengi
Tanganmu tak kanthi, kowe ngucap janji,
Lunga mesthi bali

Rasane ngetung nganti lali,
Wis pirang tahun anggonku ngenteni
Ngenteni sliramu, ning kene tak tunggu,
nganti sak elingmu

Mangsa rendheng wis ganti ketiga,
Apa kowe ra krasa
Yen kowe isih seneng lan tresna,
Kudune kowe krasa

Nalikane ing Tirtonadi,
Ngenteni tekane bis wayah wengi
Tanganmu tak kanthi, kowe ngucap janji,
Lunga mesthi bali

Wis suwe, wis suwe, wis suwe, kangen sing tak rasakke
Rasane, rasane, rasane, rasane kaya ngene
Neng kene, neng kene, neng kene aku ngenteni kowe
Aku kangen, kangenku mung kanggo kowe

JUDUL SYAIR LAGU YANG ADA

Bagus Adhine
Balen
Bali Kumpul
Banyu Kali
Becak Solo
Bocah Gunung
Bowo Langgam Caping Gunung
Bowo langgam Ngujiwat
Bowo Lgm. Ngimpi
Bowo Nyidhamsari
Bowo Wuyung
Bujangan
Calon Bojo
Campurmanis III
Cinta tak Terpisahkan
Cintaku Jauh di Lampung
Dina Jumat
Ela-Elo
Eling-eling Banyumasan
Gendhing Asmarandana
Gunungkidul Handayani
Jali-jali Campursari
Janda Baru
Janur Kuning
Joko Lelur
Ketaman Asmoro
Kidung Tlaga Warna
Kluwung
Kuli Bangunan
Kunci Sak Gemboke
Lagu Bisa Saja Saged Mawon
Lagu Calon Juragan
Lagu Kere Munggah Mbale
Lagu Sewu Kutha
Lagu Stasiun Balapan
Lagu Andheng-andheng
Lagu Blitar
Lagu Minggat
Lagu Sumi
Langgam Bengawan Sore
Langgam Caping Gunung
Langgam Setya Tuhu
Langgam Ali-ali
Langgam Esemmu
Langgam Gela
Layang Kangen
Lega
Lelagon Ciu Gambar Manuk
Lelagon Anting-anting
Lelagon Balen
Mas Joko
Mawar Biru
Mbah Dhukun
Methuk
Nanggap Campursari
Nelangsa
Ngalamuning Ati
Ngayogjakarta
Ngidhamsari
Ngimpi
Nusul
Nyidamsari mp3
Randha Kempling
Se-konyong2 Kodher
Syair Lagu Bagus Adhine
Syair Lagu Cucak Rowo
Syair lagu Lembur
Syair Langgam Ali-ali
Tanjung Mas Ninggal Janji
Terminal Tirtonadi

  Bagus Adhine Nurhana

  Aku bingung pilih endi
  Bocah lora sarwa edi peni
  Siji kakang siji adhi
  Kabeh bagus gus…bagus gus….bagus….
  Gawe bingung atiku

  Cah loro padha gagahe
  Yen sinawang kabeh nyenengake
  Mesthine ana bedane
  Yen kon milih lih….milih lih….. milih….
  Aku milih adhine

  Tuku jagung neng sar Legi
  Aku bingung pilih endi
  Kebacut luguning ati
  Tuku kerdhus neng sar Gedhe
  Sing bagus bagus adhine
  Sing ngganteng ngganteng kangmase

  Tuku jagung neng sar Legi
  Aku bingung pilih endi
  Kebacut lakuning ati
  Tuku kerdhus neng sar Gedhe
  Sing bagus bagus adhine
  Sing ngganteng ngganteng kangmase

Randha Kempling

CSGK

 

Ndak pundi mbak ayu badhe tindak pundi

Dingaren tindak wae ora numpak taksi

Dhewek’an apa ora wedi

Timbang nganggur kula gelem ngancani

 

Kleresan mas alias kebetulan

Blanjane kathah rada kabotan

Yen purun mas enggal-enggal ngrencangi

tekan ngomah mangke kula opahi

 

E’ eh tobil….

wong legan golek momongan

Niki blanja…..

napa mbakyu badhe pindhahan

 

Ampun gela mas

sampeyan ampun kuciwa

kula randha

anyaran ditinggal lunga

 

Awan awan….

lunga blanja neng pasar pahing

Prawan randha kanggoku

Kagak patek penting….

 

Neng Semarang mas

Tuku gelang apa anting-anting

Jo sumelang….

Yo ben randha dijamin kempling….

Manthous

 

Permisi mbah kula nuwun

Napa mriki daleme mbah Mangun

Sing kondhang dados dhukun

Tetamba mesthi mantun

Gadhah putra namine Atun

 

Kula mriki mbah….

estu badhe pados jampi

Jampi wuyung

senes jampi wudun…

 

pripun mbah….pripun….

Mbah dhukun kersa paring pitulung…?

Keng putra Atun mbah..

Kados kula purun….

mesthi enggal mantun…

 

…….. & ……….

 

Permisi mbah simbah dhukun

Trima kasih alias matur nuwun

Sakit kula pun mantun

diparingi Atun

Sa’niki kersane kepripun

 

Kula niki mbah….

anake wong tani utun

Sugih beras….

Sugih pantun……

 

pripun mbah….pripun….

Mbah dhukun ampun terus ngalamun

Adhuh adhuh mbah dhukun

Niki tumbasanipun….

Andhuk kalih sabun……

Mantaous

 

Cintaku oh… jauh di sana….

Di Lampung, di tanah seberang

Aku terpikat dirinya, aduh entah kenapa

Tak tahu apakah sebabnya

 

Wis rong tahun…. tak ada berita

Kangenku dhik, dalam hati membara

Mungkinkah tak merasa, dalam hati adinda

Kakanda rindu di tanah Jawa

 

Sedina (dhik) rasane setahun

Adhuh adhuh niki (niki) kepripun

Siang malam aku melamun (mun..mun..)

Biyen diajak kula kok mboten purun

 

Kepadamu…. hatiku merindu

Kepadamu dhik ngarep-arep sliramu

Lampung pulau Sumatra, bingung aku jadinya

Sakit rindu dhik pasti dia obatnya

Genk Kobro


Ngayogjakarta

Kuthane aman berhati nyaman

Kota seniman

Kota pelajar lan kabudayan

 

Malioboro trus ngidul kuwi kraton Yogja

Kantor Pos gedhe ngarepe Senisono

Ning dhek mbiyen saiki wis ora ana

Benteng Van den Brugh biyen panggonane Londo

 

Golek gudheg neng Wijilan mesthi ana

Ndelok munyuk lan gajah neng Gembiroloka

Arep santai neng laut bablas ngidul kana

Parangtritis Parangendog Parang Kusumo

 

Bantul Praja Tamansari

Ben ra ucul yo digondheli

Sleman Sembada

Eman-eman marahi gela

 

Tuku manuk neng Ngasem sor Pulo Cemeti

Kaliurang nggon adhem neng lereng merapi

Cemilane jadah tempe bacem ngangeni

Guwa Slarong ngelingake perang jaman Kompeni

 

Gajahmada IAIN Kalijaga UII

Panggonane wong pinter sing padha study

Stasiun Tugu Lempuyangan nggon kereta api

Numpak sepur seka kana tekan ngendi-endi

 

Gunungkidul Handayani

Bacut ucul angel nggoleki

Kulon Progo Binangun

Karo kanca mbok yo sing rukun…..

 

Melody……………..

 

Ngayogjakarta

Kuthane aman berhati nyaman

Kota seniman

Kota pelajar lan kabudayan

 

Borobudur Prambanan kuwi candi gedhe

Tamansari pemandian neng kali Bekase

Tari Srimpi lan Gambyong sak gamelane

Yen ditonton mesthi wae yo nyenengake

 

Daerah Yogja ana papat kabupatene

Gunungkidul Sleman Bantul Kulon Progo batese

dalat sangi lan nyothe kuwi basa premane

Yen tak pikir aku mesthi kekelen dhewe

 

Sanga papat punjul enem

Menawi lepat nyuwun ngapunten

Sanga papat punjul enem

Kula niki lulusan Pakem..??

 

Sikil nggudhik aja dikukur lan dithithil

Tangan reged aja nggo nguthik-uthi upil

Sirah ngelu lan mumet padha ngombeya pil

Dadi uwong sing pinter aja dadi pokil

 

Susruk wajan nggo nggoreng krupuk kuwi sothil

Mbok sing anteng tangane aja padha nggrathil

Benik ucul dondomi ben ora prithil

Dadi uwong sing sugih aja dadi uthil……

Manthous

 

Lega rasaning ati

Kaleksanan kang dadi sedyaku

Wus suwe nggonku ngenteni

Mung sliramu kang tak impi-impi

 

Rina kelawan wengi

Ndak sesuwun donga lan pamuji

Wus dadi prasetying ati

Mugi-mugi Gusti paring idi

 

Ndak geget pinggiring lathi

Apa tenan apa iki ngimpi

Eling-eling semana yen saben ketemu

Prengat prengut ra dadi kersane….

 

Bebasan umpamane

Wong lumampah tur kasatan toya

Tetesing katresnan jati

Aduh Gusti begjane wak mami…