Sentot S.

Awan-awan turu ndhengkur
Yen bengi kanggo kluyuran
Joko Lelur bocah nganggur
Kang lagi nandang kasmaran

Awan-awan ngombe limun
Limune katutan semut
Awan bengi tansah nglamun
Kelingan mbok Loro Mendut

Apa kowe tega tenan
marang aku kang kasmaran
Aku arep nyemplung sumur
Anane mung sumur kompan..

Aku wani mati tenan
Timbang urip kewirangan
Nanging aku isih wedi
Turu ijen neng kuburan

Joko Lelur kemul sarung
Kelak-kelik ra karuan
Dhasar bocah rada gemblung
Arep mati eling bancak’an