Setya Tuhu

Aku kang setya satuhu,

Wit biyen nganti saiki

Bebasane…. peteng kapapak obor sumunar

Andika pangayomanku,

Lahir batin ku wis nyata

Mung sajake… andika semune kurang rena

Tandha yekti, paseksene rikalane

Ngangkat awrat….. Mlampah tebih datan lesu …..

Mugyantuk berkahing widi

Andika mung tansah lipat

Payuwunku setya kula tansah anglam-lami