Archive for Januari, 2012


JUDUL SYAIR LAGU YANG ADA

Bagus Adhine
Balen
Bali Kumpul
Banyu Kali
Becak Solo
Bocah Gunung
Bowo Langgam Caping Gunung
Bowo langgam Ngujiwat
Bowo Lgm. Ngimpi
Bowo Nyidhamsari
Bowo Wuyung
Bujangan
Calon Bojo
Campurmanis III
Cinta tak Terpisahkan
Cintaku Jauh di Lampung
Dina Jumat
Ela-Elo
Eling-eling Banyumasan
Gendhing Asmarandana
Gunungkidul Handayani
Jali-jali Campursari
Janda Baru
Janur Kuning
Joko Lelur
Ketaman Asmoro
Kidung Tlaga Warna
Kluwung
Kuli Bangunan
Kunci Sak Gemboke
Lagu Bisa Saja Saged Mawon
Lagu Calon Juragan
Lagu Kere Munggah Mbale
Lagu Sewu Kutha
Lagu Stasiun Balapan
Lagu Andheng-andheng
Lagu Blitar
Lagu Minggat
Lagu Sumi
Langgam Bengawan Sore
Langgam Caping Gunung
Langgam Setya Tuhu
Langgam Ali-ali
Langgam Esemmu
Langgam Gela
Layang Kangen
Lega
Lelagon Ciu Gambar Manuk
Lelagon Anting-anting
Lelagon Balen
Mas Joko
Mawar Biru
Mbah Dhukun
Methuk
Nanggap Campursari
Nelangsa
Ngalamuning Ati
Ngayogjakarta
Ngidhamsari
Ngimpi
Nusul
Nyidamsari mp3
Randha Kempling
Se-konyong2 Kodher
Syair Lagu Bagus Adhine
Syair Lagu Cucak Rowo
Syair lagu Lembur
Syair Langgam Ali-ali
Tanjung Mas Ninggal Janji
Terminal Tirtonadi

  Bagus Adhine Nurhana

  Aku bingung pilih endi
  Bocah lora sarwa edi peni
  Siji kakang siji adhi
  Kabeh bagus gus…bagus gus….bagus….
  Gawe bingung atiku

  Cah loro padha gagahe
  Yen sinawang kabeh nyenengake
  Mesthine ana bedane
  Yen kon milih lih….milih lih….. milih….
  Aku milih adhine

  Tuku jagung neng sar Legi
  Aku bingung pilih endi
  Kebacut luguning ati
  Tuku kerdhus neng sar Gedhe
  Sing bagus bagus adhine
  Sing ngganteng ngganteng kangmase

  Tuku jagung neng sar Legi
  Aku bingung pilih endi
  Kebacut lakuning ati
  Tuku kerdhus neng sar Gedhe
  Sing bagus bagus adhine
  Sing ngganteng ngganteng kangmase