Mawar Biru

Tumetesing waspaku
Ora tega rasaning atiku
Ninggalake…sliramu
Priya idhamanku

Tansah katon esemmu
Ngawe-awe rasaning atiku
Ngelingake…
Nalika bareng mlaku-mlaku

Ora nyana ora ngira, yen ngene dadine
Aku kudu melu,
Ndherek’ake rama lan ibuku
Mulih nyang ndesaku

Wekasan mung welingku
Aku nitip kembang mawar biru
Openana minangka tandha katresnanku

Iklan