Ngambara ing awang-awang
Angelangut bebasan tanpa tepi
Narabase mega mendhung
Miber ngideri jagad
Ngulamndara nglembara ngubengi gunung
Ketungkul ngumbar gagasan
Satemah digawa ngimpi