Ngimpi                Manthous

Ngambara ing awang-awang
Angelangut bebasan tanpa trebis
Narabasing mega mendhung
Miber ngideri jagad
Ngulandara nglembara ngunggahi gunung
Ketungkul ngumbar gagasan
Satemah ginawa ngimpi

Sripat sripit
lembehane mrak kesimping
Gandhes luwes wiragane anglamlami..
Sedhet singset
besus angadi busana
Dhasar ayu maksih kenya tan kuciwa

Dak caketi
adhuh mesem sepet madu
Nora sronto tak gandheng malah gumuyu
Katon bungah
kenya kang pindha hapsari..
Kuciwane kabeh mau.. amung ngimpi….