Ali-ali

Ngagema ali-aliku
Pamrihe…. Aja lali marang aku
Nandyan kula mbeten melu mbesuke
Elingana lelabetku

Lamun embane seloka emanne
Namung tansah ndamel cuwa
Niki embane kencana mbesuke
Tansah manggiha raharja

Yen nganti ilang mripate
Jarene…nemahi rubeda
Yen nganti dinggo wong seje mbesuke…
Wis mangsa bodho-wa

Pilihanku mripat biru
Pamrihe,,,,,, mrih sulistya jngkang warni
Yen takon isi hatiku mbesuke….
Mirsanana Ali-ali,,,

Iklan