Bali Kumpul

Suwe ora jejamu mas
Jamu pisan godhonge meniran
Wis suwe ora ketemu
Temu pisan neng ati tratapan

Suwe ora jejamu dhik
Jamu pisan godhonge kecubung
Wis suwe ora ketemu
Temu pisan neng ati bingung

Karang Pandhan Tawang Mangu
Ora kencan kok ketemu mas karo sliramu

Tuku pace wadhahi kreneng
Nyedhak’o merene nggo tamba kangen
Yo dhik yo nggo tamba kangen

Mikul suket dientul-entul
Timbang ngampet ayo bali kumpul mas
Ayo bali kumpul

Tali kawat diuntir-untir
Ora kuwat rasane piker yo dhik yo
Rasane piker

Yen mengkono kersamu mas
Kula amung manut-manut wae
Ketimbang getun mburine
Becik ayo bali kumpul wae

Iklan