Ali-ali

 • Ngagema ali-aliku
 • Pamrihe…. aja lali marang aku
 • Nandyan kula mbeten melu mbesuke
 • Elingana lelabetku
 • Lamun embane seloka emanne
 • Namung tansah ndamel cuwa
 • Niki embane kencana mbesuke
 • Tansah manggiha raharja
 • Yen nganti ilang mripate
 • Jarene…nemahi rubeda
 • Yen nganti dinggo wong seje mbesuke…
 • Wis mangsa bodho-wa
 • Pilihanku mripat biru
 • Pamrihe…. mrih sulistya ingkang warni
 • Yen takon isi hatiku mbesuke….
 • Mirsanana Ali-ali