Bagus Adhine Nurhana

 • Aku bingung pilih endi
 • Bocah lora sarwa edi peni
 • Siji kakang siji adhi
 • Kabeh bagus gus…bagus gus….bagus….
 • Gawe bingung atiku
 • Cah loro padha gagahe
 • Yen sinawang kabeh nyenengake
 • Mesthine ana bedane
 • Yen kon milih lih….milih lih….. milih….
 • Aku milih adhine
 • Tuku jagung neng sar Legi
 • Aku bingung pilih endi
 • Kebacut luguning ati
 • Tuku kerdhus neng sar Gedhe
 • Sing bagus bagus adhine
 • Sing ngganteng ngganteng kangmase
 • Tuku jagung neng sar Legi
 • Aku bingung pilih endi
 • Kebacut luguning ati
 • Tuku kerdhus neng sar Gedhe
 • Sing bagus bagus adhine
 • Sing ngganteng ngganteng kangmase
Iklan