Archive for Februari, 2011


Randha Kempling

CSGK

 

Ndak pundi mbak ayu badhe tindak pundi

Dingaren tindak wae ora numpak taksi

Dhewek’an apa ora wedi

Timbang nganggur kula gelem ngancani

 

Kleresan mas alias kebetulan

Blanjane kathah rada kabotan

Yen purun mas enggal-enggal ngrencangi

tekan ngomah mangke kula opahi

 

E’ eh tobil….

wong legan golek momongan

Niki blanja…..

napa mbakyu badhe pindhahan

 

Ampun gela mas

sampeyan ampun kuciwa

kula randha

anyaran ditinggal lunga

 

Awan awan….

lunga blanja neng pasar pahing

Prawan randha kanggoku

Kagak patek penting….

 

Neng Semarang mas

Tuku gelang apa anting-anting

Jo sumelang….

Yo ben randha dijamin kempling….

Manthous

 

Permisi mbah kula nuwun

Napa mriki daleme mbah Mangun

Sing kondhang dados dhukun

Tetamba mesthi mantun

Gadhah putra namine Atun

 

Kula mriki mbah….

estu badhe pados jampi

Jampi wuyung

senes jampi wudun…

 

pripun mbah….pripun….

Mbah dhukun kersa paring pitulung…?

Keng putra Atun mbah..

Kados kula purun….

mesthi enggal mantun…

 

…….. & ……….

 

Permisi mbah simbah dhukun

Trima kasih alias matur nuwun

Sakit kula pun mantun

diparingi Atun

Sa’niki kersane kepripun

 

Kula niki mbah….

anake wong tani utun

Sugih beras….

Sugih pantun……

 

pripun mbah….pripun….

Mbah dhukun ampun terus ngalamun

Adhuh adhuh mbah dhukun

Niki tumbasanipun….

Andhuk kalih sabun……

Mantaous

 

Cintaku oh… jauh di sana….

Di Lampung, di tanah seberang

Aku terpikat dirinya, aduh entah kenapa

Tak tahu apakah sebabnya

 

Wis rong tahun…. tak ada berita

Kangenku dhik, dalam hati membara

Mungkinkah tak merasa, dalam hati adinda

Kakanda rindu di tanah Jawa

 

Sedina (dhik) rasane setahun

Adhuh adhuh niki (niki) kepripun

Siang malam aku melamun (mun..mun..)

Biyen diajak kula kok mboten purun

 

Kepadamu…. hatiku merindu

Kepadamu dhik ngarep-arep sliramu

Lampung pulau Sumatra, bingung aku jadinya

Sakit rindu dhik pasti dia obatnya

Genk Kobro


Ngayogjakarta

Kuthane aman berhati nyaman

Kota seniman

Kota pelajar lan kabudayan

 

Malioboro trus ngidul kuwi kraton Yogja

Kantor Pos gedhe ngarepe Senisono

Ning dhek mbiyen saiki wis ora ana

Benteng Van den Brugh biyen panggonane Londo

 

Golek gudheg neng Wijilan mesthi ana

Ndelok munyuk lan gajah neng Gembiroloka

Arep santai neng laut bablas ngidul kana

Parangtritis Parangendog Parang Kusumo

 

Bantul Praja Tamansari

Ben ra ucul yo digondheli

Sleman Sembada

Eman-eman marahi gela

 

Tuku manuk neng Ngasem sor Pulo Cemeti

Kaliurang nggon adhem neng lereng merapi

Cemilane jadah tempe bacem ngangeni

Guwa Slarong ngelingake perang jaman Kompeni

 

Gajahmada IAIN Kalijaga UII

Panggonane wong pinter sing padha study

Stasiun Tugu Lempuyangan nggon kereta api

Numpak sepur seka kana tekan ngendi-endi

 

Gunungkidul Handayani

Bacut ucul angel nggoleki

Kulon Progo Binangun

Karo kanca mbok yo sing rukun…..

 

Melody……………..

 

Ngayogjakarta

Kuthane aman berhati nyaman

Kota seniman

Kota pelajar lan kabudayan

 

Borobudur Prambanan kuwi candi gedhe

Tamansari pemandian neng kali Bekase

Tari Srimpi lan Gambyong sak gamelane

Yen ditonton mesthi wae yo nyenengake

 

Daerah Yogja ana papat kabupatene

Gunungkidul Sleman Bantul Kulon Progo batese

dalat sangi lan nyothe kuwi basa premane

Yen tak pikir aku mesthi kekelen dhewe

 

Sanga papat punjul enem

Menawi lepat nyuwun ngapunten

Sanga papat punjul enem

Kula niki lulusan Pakem..??

 

Sikil nggudhik aja dikukur lan dithithil

Tangan reged aja nggo nguthik-uthi upil

Sirah ngelu lan mumet padha ngombeya pil

Dadi uwong sing pinter aja dadi pokil

 

Susruk wajan nggo nggoreng krupuk kuwi sothil

Mbok sing anteng tangane aja padha nggrathil

Benik ucul dondomi ben ora prithil

Dadi uwong sing sugih aja dadi uthil……

Manthous

 

Lega rasaning ati

Kaleksanan kang dadi sedyaku

Wus suwe nggonku ngenteni

Mung sliramu kang tak impi-impi

 

Rina kelawan wengi

Ndak sesuwun donga lan pamuji

Wus dadi prasetying ati

Mugi-mugi Gusti paring idi

 

Ndak geget pinggiring lathi

Apa tenan apa iki ngimpi

Eling-eling semana yen saben ketemu

Prengat prengut ra dadi kersane….

 

Bebasan umpamane

Wong lumampah tur kasatan toya

Tetesing katresnan jati

Aduh Gusti begjane wak mami…Didi Kempot

Bebasan kaya ngenteni
Udan ing mangsa ketiga

Nadyan mung sedhela ora dadi ngapa
Penting bisa ngedhemke ati

Semono uga rasaning atiku
Mung tansah nunggu tekamu
Ra krasa setahun kowe ninggal aku
Kangen…kangene atiku….

Aku sih kelingan nalika ing pelabuhan
Kowe janji lunga ra ana sewulan
Nanging saiki, wis luwih ing janji
Nyatane kowe ora bali-bali

Neng pelabuhan Tanjung Mas kene
Biyen aku ngeterke kowe
Neng pelabuhan Semarang kene
Aku tansah ngenteni kowe…

Didi Kempot

Cintaku sekonyong-konyong kodher
Karo kowe cah ayu sing bakul lemper
Lempermu pancen super resik tur anti laler
Yen ra pethuk sedina neng sirah nggliyer

Cintaku sekonyong-konyong kodher
Paribasan durung ndemok wani panjer
Modhal bensin seliter… montorku tak stater
Tak ampiri ayo tak jak muter-muter

Tiwas aku dandan mlithit
Rambutku lengane pomit
Malah kowe lunga plencing
Ora pamit mit..mit..mit.mit….


Biiir..temu lawak
Nggon ku mikir neng awak nganti rusak
Rusak..njaba njero,
Sing tak pikir jebule kaya ngono!

Kembang jambu gogrok dipangan uler  ler
Cintaku sekonyong-konyong kodher
Uler keket mlakune klogat-kloget
Alaa jabang bayi’…. jebul aku kena pelet…

Didi Kempot

Sasi ngarep ayo rabi yo dik yo
Kanca kanca diulemi
Nanggap orkes campursari
Sedino punjul sewengi
Tamune ben seneng ati

Mengko yen listrike mati yo dik yo
Nyewa disel apa aki
Joged terus sampe pagi
Jogedan karo penyanyi
Yen wis rampung disangoni

Sing nyanyi ayu-ayu
Yen aku mlirik kowe ojo cemburu
Sing mlirik mung mripatku
Ning atiku mung kanggo sliramu

Tresna ditambah tresna
Candakane mestine kuwi rasa

Rasa ditambah rasa
Candhakane mestine kuwi kersa

Kersa ditambah kersa
Candhakane mestine kuwi nyata

Nyata ditambah nyata
Nyata-nyata wong loro pancen tresna