Manthous

 

Lega rasaning ati

Kaleksanan kang dadi sedyaku

Wus suwe nggonku ngenteni

Mung sliramu kang tak impi-impi

 

Rina kelawan wengi

Ndak sesuwun donga lan pamuji

Wus dadi prasetying ati

Mugi-mugi Gusti paring idi

 

Ndak geget pinggiring lathi

Apa tenan apa iki ngimpi

Eling-eling semana yen saben ketemu

Prengat prengut ra dadi kersane….

 

Bebasan umpamane

Wong lumampah tur kasatan toya

Tetesing katresnan jati

Aduh Gusti begjane wak mami…Iklan