Didi Kempot

Cintaku sekonyong-konyong kodher
Karo kowe cah ayu sing bakul lemper
Lempermu pancen super resik tur anti laler
Yen ra pethuk sedina neng sirah nggliyer

Cintaku sekonyong-konyong kodher
Paribasan durung ndemok wani panjer
Modhal bensin seliter… montorku tak stater
Tak ampiri ayo tak jak muter-muter

Tiwas aku dandan mlithit
Rambutku lengane pomit
Malah kowe lunga plencing
Ora pamit mit..mit..mit.mit….


Biiir..temu lawak
Nggon ku mikir neng awak nganti rusak
Rusak..njaba njero,
Sing tak pikir jebule kaya ngono!

Kembang jambu gogrok dipangan uler  ler
Cintaku sekonyong-konyong kodher
Uler keket mlakune klogat-kloget
Alaa jabang bayi’…. jebul aku kena pelet…

Iklan