Manthous

 

Permisi mbah kula nuwun

Napa mriki daleme mbah Mangun

Sing kondhang dados dhukun

Tetamba mesthi mantun

Gadhah putra namine Atun

 

Kula mriki mbah….

estu badhe pados jampi

Jampi wuyung

senes jampi wudun…

 

pripun mbah….pripun….

Mbah dhukun kersa paring pitulung…?

Keng putra Atun mbah..

Kados kula purun….

mesthi enggal mantun…

 

…….. & ……….

 

Permisi mbah simbah dhukun

Trima kasih alias matur nuwun

Sakit kula pun mantun

diparingi Atun

Sa’niki kersane kepripun

 

Kula niki mbah….

anake wong tani utun

Sugih beras….

Sugih pantun……

 

pripun mbah….pripun….

Mbah dhukun ampun terus ngalamun

Adhuh adhuh mbah dhukun

Niki tumbasanipun….

Andhuk kalih sabun……

Iklan