Esemmu

Suwe ora ketemu sliramu
Gawe gandrunging atiku
Tak suwun rinten lan dalu
Pamujiku manggiha rahayu

Lha piye genah-genahe ya gene
Tak antu-antu kabare
Ora esuk ora sore
Mung kelingan sak solah bawane

Nadyan mung krungu swarane
Apa maneh yen nyawang eseme
Bebasan segara madu, kalah manis
Sing manis pancen esemmu…

Iba bungahing ati cah manis
Antuk nugrahaning Gusti
Nora mung jroning impenku
Bisa nyandhing sliramu cah ayu