Anting-anting Manthou’s

Ting anting mbang cempaka
Tanda mata saka seliramu
Ting anting tandha tresna
Lahir batin sineksen lintange luku

Ling eling dhek semana
Rembulane ketutupan mega
Gawe kekesing ati
Nganti-anti tekane si jantung hati

Anting-anting dhik kembang cempaka
Wohing aren mbok yo eling dhek semana
Emprit ganthil mencok neng witing pari
Tansah kumanthil ana njeroning ati

Ali-ali dhik kembang kuningan
Dilali-lali malah tambah kelingan
Manuk gemak mencok neng witing sawo
Bareng penak yo mas yo jo ngona ojo ngono

Ting-anting mbang cempaka
Tanda mata uga tanda tresna
Ling-eling dhek semana
Yen ra nyandhing rasane neng ati gela

Iklan