Bengawan Sore

Neng pinggiring bengawan
Tansah setya ngenteni sliramu
Eling-eling jamane semana
Wus ndungkap pitung ketiga

Neng pinggiring bengawan
Saben-saben mung tansah kelingan
Wus prasetya ing janji
Ing lahir terusing ati

Sanadyan kaya ngapa….
Manungsa….mung bisa ngreka lan njangka
Gusti kang paring idi lan pesthi
Kita sak derma nglampahi

Neng pinggiring bengawan
Wayah sore tansaya kelingan
Gawang-gawang esemmu cah ayu
Gawe sedhihing atiku

Iklan