Ciu Gambar Manuk Cak Diqin

Lungguh sila rina wengi ora krasa
Menang sewu kandhane bisa sak yuta
Menang sing tansah tak impi impi
Kadhung kalah rejeki durung nyeraki

Nasib mujur mendhem dhuwur mata blawur
Nyawang anggur kaya prawan isih kencur
Tangan setan pengine grayangan
Dhuh bajigur dadi kewirangan

Ciu gambare manuk
Awak kuru nggagas sing muluk muluk
Topi miring diwadhahi cawan
Tiwas maling mlebu ukuman

Sirah mumet mata sepet ati jundet
Nyawang ndonya rasane mung peteng ndhedhet
Gusti paringana slamet
Molimo muga bisa tak ampet