Nusul

Lha kae nusul
Teka-teka ulate njegadul
Mripate mbrebes mili
Anehe nyedhaki njiwiti

Tekad-te nusul
Watone bisa bali kumpul
Galake dimareni
Rewele ora dipindhoni

Godha neng ndalan
Eman-eman yen mulih dhewe
Bisa kelangan
Katut setan sing nggagu gawe

Lumrahe kaul
Jarene dumeh wis disusul
Solahe ngrangkul-ngrangkul
Padune sumelang disusul

Iklan