Kunci Sak Gemboke Manthous,     CSGK

Tuku kunci sak gemboke,
Iku pancen wis dadi jodone
Wis kebancut kaya ngene,
Ora susah gawe-gawe
Elingo marang janjine

Tuku kunci sak gemboke,
Yen ra mathuk yo di-ijol-ake
Milih sing apik modhele,
Tak pilih sing ayu dhewe
Iku wis jamak lumrahe

Soto babat kok campur susur,
Saya suwe kok saya nglantur
Adhuh mas kok tambah ngawur

Ojo kleru pandugamu,
Dururng-durung kok wis nesu
Adhuh dhik jangan cemburu

Jenang sungsum kok campur sabun
Jangan bikin hatiku bingung
Adhuh mas niku kepripun

Tuku timun dinggo rujakan,
Wong guyon dadi tenanan
Sliramu aja sujanan

Tuku kunci sak gemboke
Yen wis rusak didandani wae

Yen pancen ngono karepe,
Ketimbang gela atine
Becik mbangun keluargane

Iklan