Bagus Adhine Nurhana

  Aku bingung pilih endi
  Bocah lora sarwa edi peni
  Siji kakang siji adhi
  Kabeh bagus gus…bagus gus….bagus….
  Gawe bingung atiku

  Cah loro padha gagahe
  Yen sinawang kabeh nyenengake
  Mesthine ana bedane
  Yen kon milih lih….milih lih….. milih….
  Aku milih adhine

  Tuku jagung neng sar Legi
  Aku bingung pilih endi
  Kebacut luguning ati
  Tuku kerdhus neng sar Gedhe
  Sing bagus bagus adhine
  Sing ngganteng ngganteng kangmase

  Tuku jagung neng sar Legi
  Aku bingung pilih endi
  Kebacut lakuning ati
  Tuku kerdhus neng sar Gedhe
  Sing bagus bagus adhine
  Sing ngganteng ngganteng kangmase

Iklan