Calon Juragan

Malem minggu yo tindak Ngayogjakarta
Mampir lesehan Malioboro
Pingin dhahar ngunjuk wedang
Sing maneka warna
Ojo lali gudhege kondhang mirasa

Ra percaya mangga enggal pinarak’a
Sinambi dhahar ingkang sekeca
Kalih dhahar kula suwun paring pangandika

Enak tenan rasane ora kuciwa

Yo dho mlaku-mlaku
neng Malioboro
E bakule ayu
ning aja digodha

Enak tenan wong naksir bakule legan
Apa gelem tak jak urip bebrayan
Aja samar yen kowe bakal kapiran
Rupa ala ning aku calon juragan

Penak tenan yen estu dipek juragan
Kula purun nanging ampun ngge sembranan
Madhep mantep waton sarwi kecukupan

Kirang sithik dhep idhep dingo sugihan

Malem minggu yo tindak Ngayogjakarta
Mampir lesehan Malioboro
Ati buneg pikiran judheg bisa dadi lega
Awak kesel ati mangkel wis ra krasa

Iklan