Latest Entries »

Didi Kempot

Bebasan kaya ngenteni
Udan ing mangsa ketiga

Nadyan mung sedhela ora dadi ngapa
Penting bisa ngedhemke ati

Semono uga rasaning atiku
Mung tansah nunggu tekamu
Ra krasa setahun kowe ninggal aku
Kangen…kangene atiku….

Aku sih kelingan nalika ing pelabuhan
Kowe janji lunga ra ana sewulan
Nanging saiki, wis luwih ing janji
Nyatane kowe ora bali-bali

Neng pelabuhan Tanjung Mas kene
Biyen aku ngeterke kowe
Neng pelabuhan Semarang kene
Aku tansah ngenteni kowe…

Iklan

Didi Kempot

Cintaku sekonyong-konyong kodher
Karo kowe cah ayu sing bakul lemper
Lempermu pancen super resik tur anti laler
Yen ra pethuk sedina neng sirah nggliyer

Cintaku sekonyong-konyong kodher
Paribasan durung ndemok wani panjer
Modhal bensin seliter… montorku tak stater
Tak ampiri ayo tak jak muter-muter

Tiwas aku dandan mlithit
Rambutku lengane pomit
Malah kowe lunga plencing
Ora pamit mit..mit..mit.mit….


Biiir..temu lawak
Nggon ku mikir neng awak nganti rusak
Rusak..njaba njero,
Sing tak pikir jebule kaya ngono!

Kembang jambu gogrok dipangan uler  ler
Cintaku sekonyong-konyong kodher
Uler keket mlakune klogat-kloget
Alaa jabang bayi’…. jebul aku kena pelet…

Didi Kempot

Sasi ngarep ayo rabi yo dik yo
Kanca kanca diulemi
Nanggap orkes campursari
Sedino punjul sewengi
Tamune ben seneng ati

Mengko yen listrike mati yo dik yo
Nyewa disel apa aki
Joged terus sampe pagi
Jogedan karo penyanyi
Yen wis rampung disangoni

Sing nyanyi ayu-ayu
Yen aku mlirik kowe ojo cemburu
Sing mlirik mung mripatku
Ning atiku mung kanggo sliramu

Tresna ditambah tresna
Candakane mestine kuwi rasa

Rasa ditambah rasa
Candhakane mestine kuwi kersa

Kersa ditambah kersa
Candhakane mestine kuwi nyata

Nyata ditambah nyata
Nyata-nyata wong loro pancen tresna

Calon Bojo

Calon Bojo Sonny Jozs

Dhik wis seminggu aku ora ketemu
Ati kangen rindhu karo sliramu
Kelingan ngguyumu kelingan swaramu
Mumet sirahku yen ora ketemu

Dhik wis seminggu awak rasane lesu
Mikir sliramu awak nganti kuru
Yen ora percaya bukak’en dhadhaku
Mung kowe siji dadi calon bojoku

Tuku tahu neng pasar Minggu
Jarene tresnamu cuma kanggo aku (ah masa iya)
Mlaku-mlaku neng pasar baru
Yen kelingan sliramu ora bisa turu

Rina wengi atiku ora karuan
Apa bener kowe seneng karo aku

Janur Kuning

JANUR KUNING

Soyo nglangut rasaning atiku
Gawang2 gegambaran ming sliramu
Jroning ngimpi amung tansah ngatoni
Cecaketan, sesandingan antep janji

Ora nyono lan ora nggrahito
Ono warto gawe tumetesing waspo
Sliramu bebrayan karo kenyo liyo
Ra di nyono yen sliramu bakal cidro

Reff:
Ati kaget rikolo krungu wartamu
Peteng ndedet yen moco nawalamu
Koyo mengkene pacobaning uripku
Koyo mengkene sing dadi lelakonku

Janur Kuning gawe tangising atiku
Yen kelingan sumedot rasaning ati
Nanging kabeh mau kudu tak alami
Lakonono aku pasrah tak lilani

Kiriman Agus Wahyono

http://kharismanada.wordpress.com/

Nyidamsari mp3

Janda Baru

Jandha Baru Mekar Asri

Dheg dhegan dhik dhik
Dheg dhegan dhik dhik
Dheg dheg-an jantungku dheg dheg-an
Nalikane aku krungu kabare
Ora ngira lan ora nglegewa
apa bener sliramu wis pepisahan

Tratapan mas mas
Tratapan mas mas
Tratapan atiku tratapan
Ora ngira kepanggih kalih sampeyan
Tak kira mas sampeyan isih bujang
Alah jebulane sampeyan dhudha anyaran

Gethuk dhik gethuke tela
Mumpung kepethuk ayo gek ndang ngapa
Tuku dhuku mas neng kutha Semarang
Lagi ketemu kok wis wani pegang-pegang

Setu dhik maleme minggu
Adhuh wong ayu ojo’ gawe bingung atiku
Menyang Sala mas tuku slendhang biru
aja sembrana nadyan aku jandha baru

Ketaman Asmara           Didi Kempot

Saben wayah lingsir wengi
Mripat iki ora bisa turu
Tansah kelingan sliramu
Wong ayu kang dadi pepujanku

Gela rasaning atiku
Arep sambat nanging karo sapa
Nyatane ora kuwawa
Ngrasakke atiku sing saya nelangsa

Wis tak lali-lali
Malah sangsaya kelingan
Nganti tekan mbesuk kapan
Anggonku mendhem ora bisa turu

Apa iki sing jenenge
Wong kang lagi ketaman asmara
Rasane tresna ra bisa lali
Esuk awan bengi tansah mbeda ati

Kluwung Manthous

Kluwung wayah esuk,
Sak ndhuwure tlaga warna
Aku nandhang wuyung
Karo kowe cah ayu saka Jepara

Esemmu pancen nyata,
Gawe lega rasa kang kuciwa
Dak uri-uri muga dadi
Geganthilaning ati

Ra koncat nadyan kagodha
Godha rasa godha bandha godha tresna
Ben mbesuke kaya ngapa
Aku bakal tansah tresna tetep setya

Konco Tani             CSGK

Bowo Dhandhanggulo Konco Tani

Ilir ilir tandure sumilir
Konco tani kang padha makarya
Sinawung lejaring nggalih
Parine lemu lemu
Katon subur anyenengke ati
Kalis ing sambikala
Iku panyuwunku
Wiwit sih ing Gusti kawula
Kanca tani yekti saka guru nagri
Yo betenging bangsa

E e eba senenge
Kanca tani yen nyawang tandurane
Nyambut gawe awak sayah seneng atine

Parine lemu lemu
Palawija kumandang sak warnane
Katon subur kabeh tuwuh kang sarwa tinandur

Panyuwunku, tinebihna saking sambikala
Ywang Gusti mugi-mugi lestari widodo

Sayuk rukun rame-rame
Gotong royong kang dadi semboyane
Kanca tani yekti saka guru tumrap sanagari