Category: Manthous


Becak Solo

Becak Solo Manthous CSGK

Becak Solo mlakune alon prasaja
Sing nyopir sopan santun tata karma
Genjotane mantep ora ngresula
Tumpak’ane ora nyuwara menakke rasa

Becak Solo rina wengi datan kemba
Wira wiri golek penumpang ngupaya upa
Ora ninggalke peraturan sing wis ana
Becak Solo nyata rag awe kuciwa

E pak becak kula mang terke ten mbuderan
Bunderane ten sisih pundi wong ayu
Nika ketok melok-melok bunderane
Nika wonten bunderan Banjarsari

Pak becak kula numpak bola-bali
Ndika purun kula bayar kalih niki

Ndika purun kula bayar kalih niki

Purun mawon angger kula mboten rugi
Nyopir becak rina wengi pados rejeki
Nyopir becak rina wengi pados rejeki

Iklan

Lelagon Balen

Balen Manthous

Jan jane dhik aku wis rindhu
Wis rong tahun lawase ora ketemu
Eling-eling dhik jamane semana
Runtang runtung anane ra ana liya..

Jan jane mas.. aku wis lali..
Gelang alit bebasan kang mungguhing driji..
Nora gampang nambani cuwaning ati
Ra semaya mas aku ra janji..

Horo to yoh, nganggo theklek kecemplung kalen
Timbang golek dhik sing becik luwung balen..
Sabar mas.. mbok sabar ora kesusu..
Yen kesusu tundhane wis mesthi kleru..

Estu dhik wis dadi antebing kalbu..
Tak belani jiwa raga tulusing ati
Sabar mas bola-bali wis tak aturi
Yen kuciwa njur getun tibane mburi..

Anting-anting Manthou’s

Ting anting mbang cempaka
Tanda mata saka seliramu
Ting anting tandha tresna
Lahir batin sineksen lintange luku

Ling eling dhek semana
Rembulane ketutupan mega
Gawe kekesing ati
Nganti-anti tekane si jantung hati

Anting-anting dhik kembang cempaka
Wohing aren mbok yo eling dhek semana
Emprit ganthil mencok neng witing pari
Tansah kumanthil ana njeroning ati

Ali-ali dhik kembang kuningan
Dilali-lali malah tambah kelingan
Manuk gemak mencok neng witing sawo
Bareng penak yo mas yo jo ngona ojo ngono

Ting-anting mbang cempaka
Tanda mata uga tanda tresna
Ling-eling dhek semana
Yen ra nyandhing rasane neng ati gela

Langgam Esemmu

Esemmu

Suwe ora ketemu sliramu
Gawe gandrunging atiku
Tak suwun rinten lan dalu
Pamujiku manggiha rahayu

Lha piye genah-genahe ya gene
Tak antu-antu kabare
Ora esuk ora sore
Mung kelingan sak solah bawane

Nadyan mung krungu swarane
Apa maneh yen nyawang eseme
Bebasan segara madu, kalah manis
Sing manis pancen esemmu…

Iba bungahing ati cah manis
Antuk nugrahaning Gusti
Nora mung jroning impenku
Bisa nyandhing sliramu cah ayu

Lagu Andheng-andheng

Andheng-andheng Manthous

Biyen mula dhik aku rak wis kandha
Sliramu sajak ora nglegewa
Katone malah saya sengaja
Witing tresna jalaran saka kulina

Ana abang dhik kok milih sing ireng
Sing ireng jare gampang njahite
Yen nyawang mbok ojo dipandeng
Yen dipandeng mundhak angel laline

Andheng-andheng manggon neng ndhuwur janggut
Ojo dipandeng mengko mundhak-mundhak kepencut
Andheng-andheng manggon ana pilingan
Saya dipandeng saya gampang kelingan

Langgam Bengawan Sore

Bengawan Sore

Neng pinggiring bengawan
Tansah setya ngenteni sliramu
Eling-eling jamane semana
Wus ndungkap pitung ketiga

Neng pinggiring bengawan
Saben-saben mung tansah kelingan
Wus prasetya ing janji
Ing lahir terusing ati

Sanadyan kaya ngapa….
Manungsa….mung bisa ngreka lan njangka
Gusti kang paring idi lan pesthi
Kita sak derma nglampahi

Neng pinggiring bengawan
Wayah sore tansaya kelingan
Gawang-gawang esemmu cah ayu
Gawe sedhihing atiku