Methuk         CSGK

Janjine saguh methuk
Tiwas diadhang nganti ngantuk-ngantuk
Dene leh dandan mengkuk
Thingak-thinguk jebul ra dipethuk

Omongane nggedupuk
Tiwas digagas jebul ora gathuk
Alasane sak thekruk
Monthak manthuk samara yen diamuk

Esuk methuk alah sore methuk
E bola bali methuk, e jebul ra’ tau entuk
Pring ori dingo sulingan
apa lali apa ra kelingan, apa lali apa ra kelingan

Esuk dhele alah sore tempe
e aja sok leda-lede, e ojo sok leda lede
jas bukak ikete blangkon
sama juga alah sami mawon, sama juga’ alah sami mawon

Ting anting gula jawa
gulane aren apa gula klapa
ling eling mbok rumangsa
aja nganti agawe kuciwa

Iklan