Mas Joko

Nuwun sewu mas kula badhe ndherek pirsa
Napa leres niki daleme mas Joko
Piantune alit kumis tipis lencir kuning
Bilih mlampah kados raden mas Janoko

Ora kleru dhik ning sliramu kuwi sapa
Sajake aku wis nate pirsa

Jane lali mas apa ya mung reka-reka
Nembe wingi njenengan le obral janji

Ojo dadi ati dhik aku pancen lali dhik
Wong sliramu klaton seje
Wingi katon lemu ning saiki katon ayu

Apa bener mas kabeh ngendikamu

Ojo dadi ati dhik aku pancen lali dhik
Wong sliramu klaton seje
Wingi katon lemu ning saiki katon ayu

Apa bener mas kabeh ngendikamu

Iklan