Konco Tani             CSGK

Bowo Dhandhanggulo Konco Tani

Ilir ilir tandure sumilir
Konco tani kang padha makarya
Sinawung lejaring nggalih
Parine lemu lemu
Katon subur anyenengke ati
Kalis ing sambikala
Iku panyuwunku
Wiwit sih ing Gusti kawula
Kanca tani yekti saka guru nagri
Yo betenging bangsa

E e eba senenge
Kanca tani yen nyawang tandurane
Nyambut gawe awak sayah seneng atine

Parine lemu lemu
Palawija kumandang sak warnane
Katon subur kabeh tuwuh kang sarwa tinandur

Panyuwunku, tinebihna saking sambikala
Ywang Gusti mugi-mugi lestari widodo

Sayuk rukun rame-rame
Gotong royong kang dadi semboyane
Kanca tani yekti saka guru tumrap sanagari

Iklan