Kluwung Manthous

Kluwung wayah esuk,
Sak ndhuwure tlaga warna
Aku nandhang wuyung
Karo kowe cah ayu saka Jepara

Esemmu pancen nyata,
Gawe lega rasa kang kuciwa
Dak uri-uri muga dadi
Geganthilaning ati

Ra koncat nadyan kagodha
Godha rasa godha bandha godha tresna
Ben mbesuke kaya ngapa
Aku bakal tansah tresna tetep setya