Jandha Baru Mekar Asri

Dheg dhegan dhik dhik
Dheg dhegan dhik dhik
Dheg dheg-an jantungku dheg dheg-an
Nalikane aku krungu kabare
Ora ngira lan ora nglegewa
apa bener sliramu wis pepisahan

Tratapan mas mas
Tratapan mas mas
Tratapan atiku tratapan
Ora ngira kepanggih kalih sampeyan
Tak kira mas sampeyan isih bujang
Alah jebulane sampeyan dhudha anyaran

Gethuk dhik gethuke tela
Mumpung kepethuk ayo gek ndang ngapa
Tuku dhuku mas neng kutha Semarang
Lagi ketemu kok wis wani pegang-pegang

Setu dhik maleme minggu
Adhuh wong ayu ojo’ gawe bingung atiku
Menyang Sala mas tuku slendhang biru
aja sembrana nadyan aku jandha baru

Iklan