Campur manis III                  CSGK

Campur manis kang angka sajuga
Wus rinacik nadyan mung prasaja
Mbeten wonten kang maneka warni
Tansah angleluri kabudayan Jawi

Kasengkuyung mring para pangarsi
Kanthi tulus ikhlas trusing ati
Dha dijaga supaya ngrembaka
Lancar lan lestari tan nggawe kuciwa

Ojo nganti anilar leluri
Ojo lali marang jati diri
Tumut mbangun raharjaning nagri
Tansah amersudi pamrihe dimen lestari

Iklan