Gunungkidul Handayani       CSGK

Sinawang pancen asri
Gunungkidul nyatane wektu saiki
Pembangunan warata kang migunani
Bisa gawe kepranan kang amirsani

Sayuk saeka kapti
Gotong royong rakyate tan nguciwani
Tansah setya dhawuhe para pangarsi
Mahanani Gunungkidul Handayani

Manunggaling kawula kalawan gusti
Migunani tumrap pembangunan iki
Mangga-mangga sedaya tumut ndarbeni
Mrih lestari Gunungkidul Handayani

Bisa dadi tuladha
Ngambar arum gandane amilangoni
Tansah eling mring Gusti kang maha suci
Adil makmur warata mring kita sami

Iklan