Bocah Gunung

Nadyan aku bocah gunung
doh banget dunungku
Ora susah kathik nganggo bingung
yen ta pancen tresna aku

Pancen isih dadi lakon
Ninggalke sliramu
Ra-orane yen bakal kelakon
Pepisahan karo aku

Muga muga aja nganti
Gawe gawe gawe gela
Nga dinonga tinebihna
Mring rubeda…

ya mas ya mas ya mas

Apa kowe ra kelingan
Dolan neng omahku
Ana latar padha lelungguhan
Gegojegan karo aku

Iklan