Gela Manthous

Gela gelaning atiku
Yen kelingan jamane semana
Pisan ketemu sliramu
Katone nyata Kenya idamanku

Tega tegane atimu
Gawe gela lan gawe kuciwa
Kadhung atiku wus kadhung tresna
Nora ngira lan ora nglegewa

Eman wong ayu tak eman-eman
Wong tenanan dikira aku dolanan
Eman cah ayu tak eman-eman
Manis ing lathimu gawe cuwaning atiku

Diukir-ukir dhik kayune Jepara
Wajik klethik enak dingo wedangan
Yen tak piker nyang ati marakke lara
Luwih becik e becik nggo gegendhingan../ geguyonan

Iklan