Rembulane sumunar ndhadhari

Lintang-lintang angebak’i  tawang

Pating gelebyar cahyane

Wanci ratri wus larut

Swara angin semribit ngidit

Saya nggegerit manah

Wong kang nandhang wuyung

Ketaman lara asmara

Dhuh kusuma wilangan sanga lan kalih

Mugi welas mring kula

Iklan