Banyu Kali

Wis ndhek mbiyen….. akeh sing ra seneng
Wis ndhek mbiyen….. akeh sing dha nggunem
Marang sliramu sing tak tresnani
Ora ngerti…. kowe salahe apa

Rasa tresna….. apa kuwi salah
Rasa tresna……ra bisa dicegah
Ben kali banjir, segara amber
Mung sawiji uwong kang tak tresnani

O’ ojo ngono ojo ngono ojo ngono
Pingin ngono ojo ngono
O’ ora ngono ora ngono ora ngono
Arep ngono kudu ngono

Banyu kali mandhege neng segara
Bening buthek apa jare neng kana
Ati iki kadhung tresna
Susah seneng aku rila nerima

Banyu kali mandhege neng segara
Yen dibendung amber dadi cilaka
Ati iki kadhung tresna
Yen ra dhek’e luwih becik ra sida