Balen Manthous

Jan jane dhik aku wis rindhu
Wis rong tahun lawase ora ketemu
Eling-eling dhik jamane semana
Runtang runtung anane ra ana liya..

Jan jane mas.. aku wis lali..
Gelang alit bebasan kang mungguhing driji..
Nora gampang nambani cuwaning ati
Ra semaya mas aku ra janji..

Horo to yoh, nganggo theklek kecemplung kalen
Timbang golek dhik sing becik luwung balen..
Sabar mas.. mbok sabar ora kesusu..
Yen kesusu tundhane wis mesthi kleru..

Estu dhik wis dadi antebing kalbu..
Tak belani jiwa raga tulusing ati
Sabar mas bola-bali wis tak aturi
Yen kuciwa njur getun tibane mburi..

Iklan