Bisa Saja Saged Mawon

Tak takoni tak takoni sampean namine sinten
Tak takoni tak takoni keng raka menika sinten
Tak takoni tak takoni sampeayan putrane pinten
Estu kula badhe kanalan, lepat nyuwun pangapunten

Tak kandhani tak aturi, nami kula pun Juminten
Tak kandhani tak aturi semah kula dereng wonten
Tak kandhani tak aturi yen nggodha aluwung mboten
Bilih estu badhe kenalan, tindak nggriya mbenjang sonten

Dhik Juminten taksih prawan,
Kula joko sih dhewekan
Nempil welas sih katresnan
Panjenengan….

Dudu sanak dudu kadang,
Kenal wae lagi pisan
Wis wani nempil katresnan
Sembarangan…….

Nyuwun pamit nyuwun pamit ditolak mundur kemawon
Nyuwun pamit nyuwun pamit pancen kula tiyang awon
Ampun nyengit ampun nyengit niki sedaya lelakon
Bila Tuhan menjodohkan, bisa saja saged mawon

Iklan