Kidung Tlaga Warna

Yen anyawang tlaga warna
Njur kelingan nalika semana
Nandur tresna karo ndika
Priya kang sembada

Tresnaku tulusing ati tak timbangi
Prasetyaning janji
Tlaga warna tan pranyata
Pinangka paseksi

Tak sesuwun
Marang Gusti ingkang maha suci
Muga-muga mbenjang ndika tan cidra janji

Sumiliring samirana bak lumebak
Banyune telaga
Tlaga warna dadya tandha tibaning asmara

Yen anyawang tlaga warna
Njur kelingan nalika semana
Nandur tresna karo ndika
Priya kang sembada

Iklan