Bawa Nyidhamsari

Dhuh wong ayu… pepujaning ati
Kaya ngene rasane wong nandhang asmara
Apa ta awakku dhewe
Dhuh dewa Jawata Gung
Welasa mring awak mami
Besuk kapan katekan
Jejer lan wong ayu
Umpamakna nahkodha
Tanpa prau sasad ora den pepetri
Ngidhamsari asmara

Iklan