Bawa langgam Ngujiwat
Pangkur

Dhuh nimas mustikaning wang
Kang ngujiwat maweh reseping ati
Tetulunga raga ningsun
Kang kataman asmara
Esem ira nyirnakke lungkrah lan lesu
Ngilangke rasa kang samar
Tresnaku sundhul wiyati

Iklan