Lembur Tedjo

Wancine jam siji bengi adhuh kangmas
Anggonku sabar ngenteni
Ngantu-antu kondur ndika
Nganti ndalu jare pamite makarya

Ojo samar ojo gela adhuh wong manis
Sliramu ojo sujana
Aku sibuk akeh kerjaan
Kerja lembur nyambut gawe kanggo sampingan

Aku emoh yen diapusi
aku ngga mau kamu bohongi
Adhuh mas sakit di hati

Udan grimis jo mangan tahu
wong manis ojo cemburu
Adhuh adhuh jangan cemburu

Ojo-ojo mung kluyuran
Pamite kerja sampingan
Neng kana nduwe simpenan

Numpak sepur tanpa kondhektur
Pulang malam aku lembur
Adhuh dhik kerjaku lembur

Tak sesuwun sing prasaja adhuh kangmas
Elinga marang keluarga

Aku manut ngendikamu
Ayo mbangun bareng tresna setya tuhu