Caping Gunung

Dhek jaman berjuang
Njur kelingan anak lanang
Biyen tak openi
Ning saiki ana ngendi

Jarene wis menang
Keturutan sing digadhang
Biyen ninggal janji
Ning saiki apa lali

Neng nggunung
tak cadhongi sega jagung
Yen mendhung
tak silihi caping nggunung

Sukur bisa nyawang
nggunung desa dadi reja
Dene ora ilang
nggone padha lara lapa

Iklan