Andheng-andheng Manthous

Biyen mula dhik aku rak wis kandha
Sliramu sajak ora nglegewa
Katone malah saya sengaja
Witing tresna jalaran saka kulina

Ana abang dhik kok milih sing ireng
Sing ireng jare gampang njahite
Yen nyawang mbok ojo dipandeng
Yen dipandeng mundhak angel laline

Andheng-andheng manggon neng ndhuwur janggut
Ojo dipandeng mengko mundhak-mundhak kepencut
Andheng-andheng manggon ana pilingan
Saya dipandeng saya gampang kelingan

Iklan